Girişimcilik

Market Açmak İçin Gerekli Belgeler

Market açmak için gerekli belge ve şartlar o işyerinin açılacağı belediyelerin uygulamalarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Uygulamada, bu konuda genel olarak aranan şartların yanı sıra ilgili yerel yönetim biriminin de bazı özel standartlar getirdiği görülmektedir. Ancak, genel olarak bakıldığında bir market (orta ölçekli gıda pazarı ya da bakkal) işletmesinin açılışında istenen belgeleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

-İşletmeci gerçek kişi ise vesikalık en az iki fotoğraf. İşletmeci bir şirket ise buna gerek yoktur.

-İşletmeci gerçek kişi ise üzerinde TC Kimlik Kartı fotokopisi ve ikamet belgesi.

-İşletmeci gerçek kişinin ‘’Adli Sicil Kaydı Belgesi’’ yani sabıka kaydı.

-İşletmecinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olunduğunu gösteren herhangi bir belge.

-Kimi belediyelerde şablonu hazırlanan İşletici TC Kimlik Bildirme Belgesi

-İşletmeci şirket ise imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi (fotokopi) (Şahıs işletmeleri için bu belgeye gerek duyulmaz.)

-İşletmenin vergi levhasının örneği

-Oda faaliyet belgesi ve oda sicil tasdiknamesinin örneği

-İşletmenin faaliyet göstereceği yerin tapu ve yapı kullanma izin belgesinin örneği

YENİ İŞ FIRSATI !!!  Ankara Evde Ek İş Fırsatları

-İşletmenin faaliyet göstereceği yer kiralık ise kira sözleşmesinin aslı ya da noter onaylı örneği. (Kira sözleşmesinin işletmenin faaliyet göstereceği gayrimenkulün tapuda kayıtlı sahibi ya da sahipleri ile işletmeci arasında yapılmış olması gerekir.)

-Tapuda adı geçen mülk sahibinin/sahiplerinin vefat etmiş olması durumunda “veraset ilamı” çıkartılması ve bunun gerekli belgeler arasında bulundurulması gerekir. Ayrıca kira sözleşmesinde veraset ilamında adı geçen mirasçının/mirasçıların da imzası/imzalarının bulunmasına bakılır.

-İşletmenin faaliyet göstereceği işyerinin krokisi. (Krokinin yetkili bir mimar tarafından çizilmiş olması, üzerinde ölçülerinin belirtilmiş olması ve çizen kişinin imza ve kaşeyle onaylamış olması gerekir.)

-İşletmenin faaliyet göstereceği yerin itfaiyesinden alınacak uygunluk raporu.

-İşyerinde tuvalet varsa ilgili yere yönetimin su ve kanalizasyon biriminden alınacak İşyeri açma ruhsatı görüş belgesi

-İşletmenin faaliyet göstereceği yer belirli bir büyüklüğün üstünde ise ilgili belediye tarafından belirlenen standartta güvenlik kameraları ve kayıt sistemine ilişkin belgeler.

Market işletmeciliğinin yapılmasında da belli bazı koşullar aranır. İlgili belediyelere göre değişkenlik göstermekle birlikte, bu koşullardan bazıları şöyle sıralanabilir:

YENİ İŞ FIRSATI !!!  Samsun 2020 Evde Ek İş Fırsatları

-Kapalı alanın belli bir ölçüde olması

-Lavabo bulunması şartı

-Satış yapılacak ürünlere yönelik sınırlamalar

-Satılacak ürünlere ilişkin sınırlamalar.

-Alkol satışı yapılacaksa okul, yurt, dersane ve ibadet yerlerine uzaklık konusundaki kısıtlamalar.

-İşyerinin meskene açılması durumunda diğer sakinlerin “muvafakatı” alındığını gösterir belge.

(Belli sayıda dairenin bulunduğu apartmanlarda, apartman yönetim karar defterinde, kat maliklerinin imzalarının bulunduğu, ilgili karar sayfasının noter onaylı örneği de ilgili belediye tarafından istenebilir.)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu